Reklam
Vakıf Katılım
Tarih : 2024-03-04 22:12:40

Reeder'da istifa

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada şöyle:

''Şirketimizin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Önder Yol, bağımsız yönetim kurulu üyeliği görevinden istifa ettiğini yönetim kurulumuza bildirmiştir. Yol'un şirketimizdeki görevinden istifası yönetim kurulumuzca kabul edilmiştir.  SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ve şirketimiz esas sözleşmesinin ilgili hükümleri gereğince, güncel durumda yönetim kurulunda asgari olarak 2 üyenin bağımsız yönetim kurulu üyesi olması gerektiğinden, istifası kabul edilen bağımsız yönetim kurulu üyemiz Yol'un yerine kalan görev süresini tamamlamak üzere Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) nezdinde yürütülecek süreçlerin ardından uygun bir adayın belirlenerek seçilmesine, söz konusu istifa nedeniyle boşalan denetimden sorumlu komite ve riskin erken saptanması komite üyeliği ile kurumsal yönetim komite başkanlığına atanmak üzere yönetim kurulu tarafından değerlendirilip uygun bulunacak ve sonrasında duyurulacak yönetim kurulu üyelerinin atanmasına, şirketimizin 29.02.2024 tarihinde yapmış olduğu açıklamada belirtildiği üzere görevinden ayrılan Begüm Coplugil'in yerine kalan görev süresini tamamlamak ve ilk genel kurul toplantısında onaya sunulmak üzere Can Köseoğlu'nun seçilmesine, söz konusu istifa ve seçimlere ilişkin Samsun Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescil ve ilan başvurularının yapılmasına karar verilmiştir.''

  Hibya Haber Ajansı

© Copyright 2024 Pazarlama Dunyasi Tüm Hakları Saklıdır.
Web sitemiz Hibya Haber Ajansı Abonesidir.